Mietittäessä yökastelun lääkehoitoa (Minirin®), täytyy ensin selvittää, onko kyseessä yksi- vai monioireinen yökastelu. Monioireiseen yökasteluun liittyy päiväoireita ( päiväkastelu, pidättelytaipumus ja pitkät pissaamisvälit, ummetus, liian vähäinen/väärin ajoitettu juominen), jotka on aina hoidettava ennen kuin mietitään varsinaisen yökastelun hoitoa.

Kun päiväasiat ovat kunnossa, seuraavaksi pyritään panostamaan lapsen iltarutiineihin. Viimeisen juomisen ja nukkumaan menon välissä pitäisi olla kaksi tuntia, jolloin lapsi ehtii pissaamaan rakon tyhjäksi ennen nukkumaan menoa. Kello kuuden jälkeen juotavaa mielellään vain 2 dl. Iltapalalle ei myöskään suositella mitään maitotuotteita, koska ne lisäävät pissan eritystä. Tiedetään myös, että illan rauhoittaminen esim. peleistä edistää rauhalliseen uneen pääsemistä. Osalla lapsista harrastukset painottuvat ilta-aikaan, jolloin on erittäin tärkeää panostaa päivällä tapahtuvaan juomiseen sekä ”elimistön rauhoittumiseen” ennen nukkumaan menoa. Tiedetään, että elimistön jännitys/stressitila lisää pissan eritystä.

Ennen Minirin-hoidon aloitusta olisi tärkeää selvittää, että kyseessä on liiallinen yöpissan eritys. Parhaiten tämä saadaan selville mittaamalla kahden vuorokauden pissamäärät. Verrataan yöllä erittyvää pissamäärää (viimeisen iltapissan jälkeen erittyvä pissa + aamupissa) lapsen päivän aikana pissattuun kokonaismäärään ja toisaalta lapsen rakon iänmukaiseen toiminnalliseen tilavuuteen          ((ikä +1) x 30ml). Jos yöpissamäärä on suurempi kuin päiväpissamäärä tai selkeästi suurempi kuin lapsen rakon toiminnallinen tilavuus, yöpissamäärää voidaan vähentää lääkkeellä, jolloin osa lapsista pysyy kuivana.

Lääkkeen oikeaoppinen ottaminen on haasteellista, koska se tulisi ottaa vähintään kaksi, mielellään jopa kolme tuntia iltapalan jälkeen ja tunti ennen nukkumaanmenoa. Lapsiperheen arjessa tämä on käytännössä mahdotonta. Lääke pitäisi ottaa kuitenkin vähintään tunti iltapalan jälkeen ja tunti ennen nukkumaan menoa, jolloin on ehdottomasti käytävä pissalla. Lääkkeen vaikutus on 8 – 10 tuntia, jona aikana ei saa juoda. Minirin on hyvin siedetty lääke eikä sillä juurikaan tunneta olevan sivuvaikutuksia, mikäli juomisrajoitusta noudatetaan.

Yökastelun hoidossa on käytetty myös antikolinergiä (rakkolihaksen toimintaa rauhoittavaa lääkettä) lapsilla, joilla on todettu yöaikaista rakon yliaktiivista toimintaa (pissaa tulee useita kertoja yön aikana pienissä erissä). Näiden lääkkeiden kohdalla täytyy muistaa, että niillä on hyvin paljon sivuvaikutuksia. Esimerkiksi yleisesti käytetty oxybutynin (esim. Cystrin®) aiheuttaa ummetusta 5 – 50%:lle, suun kuivumista 7 – 97%:lle, näköhäiriöitä 3 – 24%:lle ja lapsilla nämä sivuvaikutukset ovat neljä kertaa yleisempiä kuin aikuisilla.

Lähteet:

Kamperis K, van Herzeele C, Rittig S & Vande Walle J. Optimizing response to desmopressin in patients with monosymptomatic nocturnal enuresis. Pediatric Nephrology 2017;32(2):217-226.

Maternik M, Krzeminska K & Zurowska A. The management of childhood urinary incontinence. Pediatric Nephrology 2015;30:41-50.

No Comment

You can post first response comment.

Jätä kommentti

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.